ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва

1954 1957 1960 1970 1976 2001 12.12.2004 11.2011

юн. к-да ЦДСА, Москва

группа подготовки при к-де ЦДСА, Москва

группа подготовки при к-де ЦСК МО, Москва

группа подготовки при к-де ЦСКА, Москва

ДЮСШ ЦСКА, Москва

СДЮСШОР ЦСКА, Москва

ДЮСШ ПФК ЦСКА, Москва

ДЮСШ ЦСКА, Москва

ДЮСШ ПФК ЦСКА, Москва

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1951

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  23.02.1957

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  10.04.1960

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1989

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1991

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1992

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1996

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  1998

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  2002

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  2003

 • ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва, Фото

  01.01.2008