Бергамо провинция

cacheactual 1 * (isboot 0 + procload 2.79*2 + timegenerated 90*0.02) = 7.38