Новая Галисия провинция

Местоположение не определено
cacheactual 1 * (isboot 0 + procload 3.03*2 + timegenerated 41*0.02) = 6.88