Потенца провинция

cacheactual 1 * (isboot 0 + procload 2.22*2 + timegenerated 33*0.02) = 5.1