Кордова провинция

cacheactual 1 * (isboot 0 + procload 3.55*2 + timegenerated 109*0.02) = 9.28