Дренте провинция

cacheactual 1 * (isboot 0 + procload 2.42*2 + timegenerated 69*0.02) = 6.22