Войти
Дата Место проведения
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «Ганновер-96» Ганновер х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Хольштайн» Киль
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Хольштайн» Киль х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «Хольштайн» Киль
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Гамбургер» Гамбург х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Хольштайн» Киль
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Бохум-1848» Бохум х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Санкт-Паули» Гамбург х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Хольштайн» Киль
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Ян-2000» Регенсбург х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Хольштайн» Киль
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Хольштайн» Киль
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Ганновер-96» Ганновер
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Дармштадт-98» Дармштадт х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Бохум-1848» Бохум
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Фортуна-1895» Дюссельдорф
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Падерборн-07» Падерборн х:х «Карлсруэ» Карлсруэ
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Хольштайн» Киль
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Санкт-Паули» Гамбург
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Айнтрахт» Брауншвейг
2021 «Карлсруэ» Карлсруэ х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Зандхаузен-1916» Зандхаузен
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Падерборн-07» Падерборн
2021 «Айнтрахт» Брауншвейг х:х «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «Гамбургер» Гамбург
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «Ян-2000» Регенсбург
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «Оснабрюк-1899» Оснабрюк
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «Дармштадт-98» Дармштадт
2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург х:х «Падерборн-07» Падерборн
1-й тур
18.09.2020 «Гамбургер» Гамбург 2:1 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Гамбург, «Фолькспаркштадион»
18.09.2020 «Ян-2000» Регенсбург 1:1 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Регенсбург, Стадион «Ян»
19.09.2020 «Ганновер-96» Ганновер 2:0 «Карлсруэ» Карлсруэ Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
19.09.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 3:2 «Дармштадт-98» Дармштадт Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
19.09.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 0:3 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
20.09.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 2:0 «Айнтрахт» Брауншвейг Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
20.09.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 1:1 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
20.09.2020 «Хольштайн» Киль 1:0 «Падерборн-07» Падерборн Киль, Стадион «Хольштайн»
21.09.2020 «Бохум-1848» Бохум 2:2 «Санкт-Паули» Гамбург Бохум, «Воновия Рурштадион»
2-й тур
25.09.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 1:1 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
25.09.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 2:1 «Ганновер-96» Ганновер Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
26.09.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 1:0 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
26.09.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 0:0 «Ян-2000» Регенсбург Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
26.09.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 0:0 «Хольштайн» Киль Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
27.09.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 4:2 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Гамбург, Стадион «Миллернтор»
27.09.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 0:1 «Бохум-1848» Бохум Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
27.09.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 1:0 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
28.09.2020 «Падерборн-07» Падерборн 3:4 «Гамбургер» Гамбург Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
3-й тур
02.10.2020 «Бохум-1848» Бохум 0:0 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Бохум, «Воновия Рурштадион»
02.10.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 1:0 «Санкт-Паули» Гамбург Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
03.10.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 0:0 «Падерборн-07» Падерборн Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
03.10.2020 «Ганновер-96» Ганновер 4:1 «Айнтрахт» Брауншвейг Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
03.10.2020 «Ян-2000» Регенсбург 1:0 «Карлсруэ» Карлсруэ Регенсбург, Стадион «Ян»
04.10.2020 «Хольштайн» Киль 2:1 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Киль, Стадион «Хольштайн»
04.10.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:2 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
05.10.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 2:3 «Дармштадт-98» Дармштадт Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
21.10.2020 «Гамбургер» Гамбург 3:0 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Гамбург, «Фолькспаркштадион»
4-й тур
17.10.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 0:1 «Гамбургер» Гамбург Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
17.10.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 3:0 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
17.10.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 2:1 «Бохум-1848» Бохум Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
18.10.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 2:2 «Ян-2000» Регенсбург Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
18.10.2020 «Падерборн-07» Падерборн 1:0 «Ганновер-96» Ганновер Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
18.10.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 2:1 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
18.10.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 0:2 «Хольштайн» Киль Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
19.10.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 2:2 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Гамбург, Стадион «Миллернтор»
28.10.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 1:1 «Дармштадт-98» Дармштадт Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
5-й тур
23.10.2020 «Ян-2000» Регенсбург 3:0 «Айнтрахт» Брауншвейг Регенсбург, Стадион «Ян»
23.10.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 1:1 «Карлсруэ» Карлсруэ Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
24.10.2020 «Гамбургер» Гамбург 3:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Гамбург, «Фолькспаркштадион»
24.10.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 2:2 «Санкт-Паули» Гамбург Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
24.10.2020 «Ганновер-96» Ганновер 3:0 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
24.10.2020 «Хольштайн» Киль 1:3 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Киль, Стадион «Хольштайн»
25.10.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 1:1 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
25.10.2020 «Бохум-1848» Бохум 2:0 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Бохум, «Воновия Рурштадион»
25.10.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 1:1 «Падерборн-07» Падерборн Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
6-й тур
30.10.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 1:0 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
30.10.2020 «Гамбургер» Гамбург 2:2 «Санкт-Паули» Гамбург Гамбург, «Фолькспаркштадион»
31.10.2020 «Падерборн-07» Падерборн 3:1 «Ян-2000» Регенсбург Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
31.10.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 1:1 «Хольштайн» Киль Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
31.10.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 2:1 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
31.10.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 3:2 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
01.11.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 4:1 «Ганновер-96» Ганновер Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
01.11.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 3:4 «Дармштадт-98» Дармштадт Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
01.11.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:3 «Бохум-1848» Бохум Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
7-й тур
06.11.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 4:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
06.11.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 2:2 «Айнтрахт» Брауншвейг Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
07.11.2020 «Ганновер-96» Ганновер 0:0 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
07.11.2020 «Бохум-1848» Бохум 0:2 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Бохум, «Воновия Рурштадион»
07.11.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 1:1 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
08.11.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 0:4 «Падерборн-07» Падерборн Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
08.11.2020 «Ян-2000» Регенсбург 2:4 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Регенсбург, Стадион «Ян»
08.11.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 0:3 «Карлсруэ» Карлсруэ Гамбург, Стадион «Миллернтор»
09.11.2020 «Хольштайн» Киль 1:1 «Гамбургер» Гамбург Киль, Стадион «Хольштайн»
8-й тур
21.11.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 1:0 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
21.11.2020 «Падерборн-07» Падерборн 2:0 «Санкт-Паули» Гамбург Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
21.11.2020 «Хольштайн» Киль 2:2 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Киль, Стадион «Хольштайн»
21.11.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 1:3 «Карлсруэ» Карлсруэ Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
22.11.2020 «Гамбургер» Гамбург 1:3 «Бохум-1848» Бохум Гамбург, «Фолькспаркштадион»
22.11.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 3:0 «Дармштадт-98» Дармштадт Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
22.11.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 3:1 «Ян-2000» Регенсбург Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
22.11.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:1 «Ганновер-96» Ганновер Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
23.11.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 1:4 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
9-й тур
27.11.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 4:0 «Айнтрахт» Брауншвейг Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
27.11.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 0:1 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Гамбург, Стадион «Миллернтор»
28.11.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 1:4 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
28.11.2020 «Ян-2000» Регенсбург 2:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Регенсбург, Стадион «Ян»
28.11.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 1:0 «Падерборн-07» Падерборн Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
29.11.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 3:2 «Гамбургер» Гамбург Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
29.11.2020 «Ганновер-96» Ганновер 0:3 «Хольштайн» Киль Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
29.11.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 2:3 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
30.11.2020 «Бохум-1848» Бохум 5:0 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Бохум, «Воновия Рурштадион»
10-й тур
04.12.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 3:2 «Дармштадт-98» Дармштадт Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
04.12.2020 «Хольштайн» Киль 3:1 «Бохум-1848» Бохум Киль, Стадион «Хольштайн»
05.12.2020 «Гамбургер» Гамбург 0:1 «Ганновер-96» Ганновер Гамбург, «Фолькспаркштадион»
05.12.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 0:1 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
05.12.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 1:2 «Карлсруэ» Карлсруэ Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
05.12.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 2:1 «Санкт-Паули» Гамбург Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
06.12.2020 «Падерборн-07» Падерборн 0:2 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
06.12.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 0:2 «Ян-2000» Регенсбург Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
06.12.2020 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:3 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
11-й тур
11.12.2020 «Бохум-1848» Бохум 3:0 «Падерборн-07» Падерборн Бохум, «Воновия Рурштадион»
11.12.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 0:3 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
12.12.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 1:0 «Ганновер-96» Ганновер Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
12.12.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 1:2 «Гамбургер» Гамбург Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
12.12.2020 «Ян-2000» Регенсбург 2:3 «Хольштайн» Киль Регенсбург, Стадион «Ян»
13.12.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 2:2 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Гамбург, Стадион «Миллернтор»
13.12.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 1:2 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
13.12.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 2:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
13.12.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 0:2 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
12-й тур
15.12.2020 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 0:0 «Ян-2000» Регенсбург Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
15.12.2020 «Гамбургер» Гамбург 4:0 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Гамбург, «Фолькспаркштадион»
15.12.2020 «Ганновер-96» Ганновер 2:0 «Бохум-1848» Бохум Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
15.12.2020 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 0:4 «Дармштадт-98» Дармштадт Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
16.12.2020 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 3:0 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
16.12.2020 «Падерборн-07» Падерборн 2:2 «Айнтрахт» Брауншвейг Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
16.12.2020 «Хольштайн» Киль 1:0 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Киль, Стадион «Хольштайн»
17.12.2020 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 4:1 «Карлсруэ» Карлсруэ Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
06.01.2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 1:1 «Санкт-Паули» Гамбург Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
13-й тур
18.12.2020 «Бохум-1848» Бохум 3:0 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Бохум, «Воновия Рурштадион»
18.12.2020 «Ян-2000» Регенсбург 0:0 «Ганновер-96» Ганновер Регенсбург, Стадион «Ян»
19.12.2020 «Дармштадт-98» Дармштадт 2:0 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
19.12.2020 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 0:1 «Падерборн-07» Падерборн Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
19.12.2020 «Айнтрахт» Брауншвейг 0:3 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
19.12.2020 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 0:2 «Хольштайн» Киль Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
20.12.2020 «Санкт-Паули» Гамбург 0:3 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Гамбург, Стадион «Миллернтор»
20.12.2020 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 1:0 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
21.12.2020 «Карлсруэ» Карлсруэ 1:2 «Гамбургер» Гамбург Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
14-й тур
02.01.2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 2:0 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
02.01.2021 «Бохум-1848» Бохум 2:1 «Дармштадт-98» Дармштадт Бохум, «Воновия Рурштадион»
02.01.2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:4 «Карлсруэ» Карлсруэ Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
03.01.2021 «Гамбургер» Гамбург 3:1 «Ян-2000» Регенсбург Гамбург, «Фолькспаркштадион»
03.01.2021 «Ганновер-96» Ганновер 4:0 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
03.01.2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 3:1 «Айнтрахт» Брауншвейг Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
03.01.2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 2:1 «Санкт-Паули» Гамбург Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
03.01.2021 «Хольштайн» Киль 1:2 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Киль, Стадион «Хольштайн»
04.01.2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 2:1 «Падерборн-07» Падерборн Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
15-й тур
08.01.2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 4:0 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
08.01.2021 «Карлсруэ» Карлсруэ 3:2 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
09.01.2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 2:3 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
09.01.2021 «Санкт-Паули» Гамбург 1:1 «Хольштайн» Киль Гамбург, Стадион «Миллернтор»
09.01.2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 1:1 «Гамбургер» Гамбург Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
10.01.2021 «Падерборн-07» Падерборн 2:1 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
10.01.2021 «Дармштадт-98» Дармштадт 1:2 «Ганновер-96» Ганновер Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
10.01.2021 «Ян-2000» Регенсбург 0:2 «Бохум-1848» Бохум Регенсбург, Стадион «Ян»
11.01.2021 «Айнтрахт» Брауншвейг 0:0 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
16-й тур
15.01.2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 1:1 «Падерборн-07» Падерборн Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
15.01.2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 0:0 «Айнтрахт» Брауншвейг Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
16.01.2021 «Ганновер-96» Ганновер 2:3 «Санкт-Паули» Гамбург Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
16.01.2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 0:3 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
16.01.2021 «Бохум-1848» Бохум 3:1 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Бохум, «Воновия Рурштадион»
17.01.2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 3:0 «Дармштадт-98» Дармштадт Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
17.01.2021 «Хольштайн» Киль 2:3 «Карлсруэ» Карлсруэ Киль, Стадион «Хольштайн»
17.01.2021 «Ян-2000» Регенсбург 3:1 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Регенсбург, Стадион «Ян»
18.01.2021 «Гамбургер» Гамбург 5:0 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Гамбург, «Фолькспаркштадион»
17-й тур
22.01.2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 3:3 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
22.01.2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 0:1 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
23.01.2021 «Падерборн-07» Падерборн 1:0 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
23.01.2021 «Карлсруэ» Карлсруэ 1:1 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
23.01.2021 «Айнтрахт» Брауншвейг 2:4 «Гамбургер» Гамбург Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
24.01.2021 «Дармштадт-98» Дармштадт 0:2 «Хольштайн» Киль Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
24.01.2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 1:1 «Бохум-1848» Бохум Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
24.01.2021 «Санкт-Паули» Гамбург 2:0 «Ян-2000» Регенсбург Гамбург, Стадион «Миллернтор»
24.01.2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 2:5 «Ганновер-96» Ганновер Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
18-й тур
26.01.2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 2:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
26.01.2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 0:0 «Гамбургер» Гамбург Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
26.01.2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 0:1 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
26.01.2021 «Айнтрахт» Брауншвейг 1:0 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
27.01.2021 «Дармштадт-98» Дармштадт 2:1 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
27.01.2021 «Падерборн-07» Падерборн 1:1 «Хольштайн» Киль Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»
27.01.2021 «Карлсруэ» Карлсруэ 1:0 «Ганновер-96» Ганновер Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
27.01.2021 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг 0:1 «Ян-2000» Регенсбург Нюрнберг, Стадион «Макс-Морлок»
28.01.2021 «Санкт-Паули» Гамбург 2:3 «Бохум-1848» Бохум Гамбург, Стадион «Миллернтор»
19-й тур
29.01.2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 3:0 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
29.01.2021 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург 2:1 «Фортуна-1895» Дюссельдорф Вюрцбург, Стадион «Флайераларм Арена»
30.01.2021 «Гамбургер» Гамбург 3:1 «Падерборн-07» Падерборн Гамбург, «Фолькспаркштадион»
30.01.2021 «Хольштайн» Киль 3:1 «Айнтрахт» Брауншвейг Киль, Стадион «Хольштайн»
30.01.2021 «Ян-2000» Регенсбург 1:1 «Дармштадт-98» Дармштадт Регенсбург, Стадион «Ян»
31.01.2021 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц 3:4 «Санкт-Паули» Гамбург Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Стадион «Фойт-Арена»
31.01.2021 «Бохум-1848» Бохум 1:2 «Карлсруэ» Карлсруэ Бохум, «Воновия Рурштадион»
31.01.2021 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен 2:0 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Зандхаузен, «БВТ-Штадион ам Хардтвальд»
01.02.2021 «Ганновер-96» Ганновер 1:0 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк Ганновер, Стадион «HDI-Арена»
20-й тур
05.02.2021 «Эрцгебирге» Ауэ-Бад-Шлема 3:3 «Гамбургер» Гамбург Ауэ, «Эрцгебиргсштадион»
05.02.2021 «Санкт-Паули» Гамбург 2:1 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен Гамбург, Стадион «Миллернтор»
06.02.2021 «Дармштадт-98» Дармштадт 1:2 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг Дармштадт, Стадион «Мерк-Штадион-ам-Бёлленфальтор»
06.02.2021 «Оснабрюк-1899» Оснабрюк 1:2 «Бохум-1848» Бохум Оснабрюк, Стадион «Бремер Брюкке»
06.02.2021 «Айнтрахт» Брауншвейг 1:2 «Ганновер-96» Ганновер Брауншвейг, Cтадион «Айнтрахт»
07.02.2021 «Гройтер-Фюрт-1903» Фюрт 4:1 «Вюрцбургер Киккерс» Вюрцбург Фюрт, Стадион «Шпортпарк Ронхоф/Томас Зоммер»
07.02.2021 «Карлсруэ» Карлсруэ 0:0 «Ян-2000» Регенсбург Карлсруэ, «Вильдпаркштадион»
08.02.2021 «Фортуна-1895» Дюссельдорф 0:2 «Хольштайн» Киль Дюссельдорф, Стадион «Меркур Шпиль-Арена»
23.02.2021 «Падерборн-07» Падерборн 2:2 «1. ФК Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц Падерборн, Стадион «Бентелер-Арена»