Войти
Дата Место проведения
15.12.2015 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 0:1 «Сателлит» Конакри
15.12.2015 «Калум Стар» Конакри 4:1 «Фламм Олимпик» Конакри
15.12.2015 «КИ Комсар» Комсар 0:2 «Сумба» Сумба
15.12.2015 АСФАГ Конакри 1:2 «Фелло Стар» Лабе
13.02.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 0:0 «Сумба» Сумба
20.02.2016 «Ганган» Киндия 3:1 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
20.02.2016 «Сателлит» Конакри 0:0 «Фламм Олимпик» Конакри
21.02.2016 «Фелло Стар» Лабе 3:0 «Атлетико Колея» Конакри
21.02.2016 «Сумба» Сумба 1:1 «Хафия» Конакри
22.02.2016 АСФАГ Конакри 4:1 «КИ Комсар» Комсар
05.03.2016 АСФАГ Конакри 1:1 «Сателлит» Конакри
10.03.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:0 «КИ Комсар» Комсар
11.03.2016 «Атлетико Колея» Конакри 0:3 АСФАГ Конакри
13.03.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 0:2 «Хафия» Конакри
17.03.2016 «Ганган» Киндия 1:1 «Фелло Стар» Лабе
17.03.2016 «Сумба» Сумба 1:0 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
17.03.2016 «Атлетико Колея» Конакри 0:1 «Сателлит» Конакри
07.04.2016 «Хороя» Конакри 3:1 АСФАГ Конакри
08.04.2016 «Атлетико Колея» Конакри 0:0 «Фламм Олимпик» Конакри
08.04.2016 «Фелло Стар» Лабе 0:0 «Хафия» Конакри
15.04.2016 «Сумба» Сумба 0:1 «Фелло Стар» Лабе
15.04.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 3:3 АСФАГ Конакри
07.05.2016 АСФАГ Конакри 1:0 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
07.05.2016 «Атлетико Колея» Конакри 1:0 «КИ Комсар» Комсар
08.05.2016 «Ганган» Киндия 0:0 «Хороя» Конакри
12.05.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 0:0 «Атлетико Колея» Конакри
12.05.2016 «Хафия» Конакри 1:1 «Фелло Стар» Лабе
13.05.2016 АСФАГ Конакри 0:0 «Хороя» Конакри
17.05.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 0:0 «Хафия» Конакри
18.05.2016 «Калум Стар» Конакри 2:1 «Сателлит» Конакри
18.05.2016 «КИ Комсар» Комсар 2:0 «Атлетико Колея» Конакри
18.05.2016 «Хороя» Конакри 2:0 «Ганган» Киндия
21.05.2016 «Хороя» Конакри 2:1 «Фламм Олимпик» Конакри
22.05.2016 «Фелло Стар» Лабе 0:0 «Ганган» Киндия
22.05.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 2:1 «Сумба» Сумба
22.05.2016 АСФАГ Конакри 1:2 «Хафия» Конакри
22.05.2016 «Калум Стар» Конакри 2:1 «КИ Комсар» Комсар
23.05.2016 «Сателлит» Конакри 2:1 «Атлетико Колея» Конакри
08.06.2016 АСФАГ Конакри 1:2 «Атлетико Колея» Конакри
10.06.2016 «КИ Комсар» Комсар 3:2 «Фламм Олимпик» Конакри
10.06.2016 «Хафия» Конакри 3:0 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
10.06.2016 «Сумба» Сумба 0:0 «Сателлит» Конакри
10.06.2016 «Калум Стар» Конакри 4:2 «Ганган» Киндия
10.06.2016 «Хороя» Конакри 4:0 «Фелло Стар» Лабе
1-й тур
11.12.2015 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 1:0 «Фламм Олимпик» Конакри
11.12.2015 «Фелло Стар» Лабе 0:0 «Сателлит» Конакри
12.12.2015 «Калум Стар» Конакри 3:0 АСФАГ Конакри
12.12.2015 «Хафия» Конакри 0:0 «КИ Комсар» Комсар
12.12.2015 «Сумба» Сумба 1:0 «Хороя» Конакри
13.12.2015 «Атлетико Колея» Конакри 1:0 «Ганган» Киндия
2-й тур
16.12.2015 «Ганган» Киндия 2:1 «Хафия» Конакри
16.12.2015 «Хороя» Конакри 2:0 «Атлетико Колея» Конакри
3-й тур
18.12.2015 АСФАГ Конакри 3:1 «Фламм Олимпик» Конакри
19.12.2015 «Сумба» Сумба 3:1 «Атлетико Колея» Конакри
19.12.2015 «Фелло Стар» Лабе 1:0 «КИ Комсар» Комсар
19.12.2015 «Хороя» Конакри 4:1 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
19.12.2015 «Сателлит» Конакри 2:3 «Ганган» Киндия
20.12.2015 «Хафия» Конакри 0:0 «Калум Стар» Конакри
4-й тур
14.02.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 0:2 «Фелло Стар» Лабе
14.02.2016 «Ганган» Киндия 1:1 АСФАГ Конакри
14.02.2016 «Хафия» Конакри 2:0 «Сателлит» Конакри
14.02.2016 «Калум Стар» Конакри 1:1 «Атлетико Колея» Конакри
17.02.2016 «КИ Комсар» Комсар 0:1 «Хороя» Конакри
5-й тур
03.04.2016 «Хороя» Конакри 2:0 «Калум Стар» Конакри
6-й тур
24.02.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:0 «Ганган» Киндия
25.02.2016 «Атлетико Колея» Конакри 0:3 «Хафия» Конакри
25.02.2016 «КИ Комсар» Комсар 1:0 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
27.02.2016 «Калум Стар» Конакри 2:0 «Фелло Стар» Лабе
29.02.2016 АСФАГ Конакри 0:0 «Сумба» Сумба
02.03.2016 «Сателлит» Конакри 0:0 «Хороя» Конакри
7-й тур
06.03.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 0:1 «Атлетико Колея» Конакри
06.03.2016 «Ганган» Киндия 0:3 «КИ Комсар» Комсар
06.03.2016 «Сумба» Сумба 0:1 «Калум Стар» Конакри
06.03.2016 «Фелло Стар» Лабе 4:1 «Фламм Олимпик» Конакри
13.04.2016 «Хафия» Конакри 1:0 «Хороя» Конакри
8-й тур
13.03.2016 «Сателлит» Конакри 1:1 «Сумба» Сумба
13.03.2016 «Фелло Стар» Лабе 1:1 «Хороя» Конакри
24.03.2016 «Ганган» Киндия 0:0 «Калум Стар» Конакри
9-й тур
21.03.2016 «Хафия» Конакри 0:0 АСФАГ Конакри
24.03.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 0:1 «Хороя» Конакри
28.03.2016 «КИ Комсар» Комсар 0:0 «Калум Стар» Конакри
10-й тур
09.04.2016 «Сателлит» Конакри 1:0 «КИ Комсар» Комсар
10.04.2016 «Калум Стар» Конакри 1:0 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
10.04.2016 «Ганган» Киндия 0:0 «Сумба» Сумба
12-й тур
08.05.2016 «Сателлит» Конакри 1:2 «Калум Стар» Конакри
08.05.2016 «Хафия» Конакри 0:0 «Фламм Олимпик» Конакри
08.05.2016 «Фелло Стар» Лабе 1:1 «Сумба» Сумба
13-й тур
13.05.2016 «КИ Комсар» Комсар 2:0 «Сателлит» Конакри
13.05.2016 «Сумба» Сумба 1:0 «Ганган» Киндия
13.05.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 1:0 «Калум Стар» Конакри
16-й тур
13.06.2016 «Атлетико Колея» Конакри 2:1 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
14.06.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:2 «Фелло Стар» Лабе
15.06.2016 «КИ Комсар» Комсар 0:0 «Ганган» Киндия
15.06.2016 «Калум Стар» Конакри 3:1 «Сумба» Сумба
15.06.2016 «Сателлит» Конакри 1:1 АСФАГ Конакри
15.06.2016 «Хороя» Конакри 2:1 «Хафия» Конакри
17-й тур
18.06.2016 «Хафия» Конакри 1:0 «Атлетико Колея» Конакри
19.06.2016 «Ганган» Киндия 0:0 «Фламм Олимпик» Конакри
19.06.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 1:0 «КИ Комсар» Комсар
19.06.2016 «Фелло Стар» Лабе 0:1 «Калум Стар» Конакри
19.06.2016 «Сумба» Сумба 1:0 АСФАГ Конакри
19.06.2016 «Хороя» Конакри 4:0 «Сателлит» Конакри
18-й тур
24.06.2016 «Атлетико Колея» Конакри 2:3 «Фелло Стар» Лабе
25.06.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:1 «Сателлит» Конакри
25.06.2016 «Хафия» Конакри 2:2 «Сумба» Сумба
26.06.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 1:0 «Ганган» Киндия
26.06.2016 «КИ Комсар» Комсар 2:0 АСФАГ Конакри
26.06.2016 «Калум Стар» Конакри 1:2 «Хороя» Конакри
19-й тур
29.06.2016 «Сумба» Сумба 3:0 «Фламм Олимпик» Конакри
29.06.2016 «Сателлит» Конакри 0:2 «Хафия» Конакри
30.06.2016 АСФАГ Конакри 1:0 «Ганган» Киндия
30.06.2016 «Фелло Стар» Лабе 2:1 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
02.07.2016 «Атлетико Колея» Конакри 1:1 «Калум Стар» Конакри
02.07.2016 «Хороя» Конакри 2:1 «КИ Комсар» Комсар
20-й тур
06.07.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 0:0 АСФАГ Конакри
06.07.2016 «Атлетико Колея» Конакри 3:1 «Сумба» Сумба
07.07.2016 «КИ Комсар» Комсар 0:2 «Фелло Стар» Лабе
07.07.2016 «Ашанти Голден Бойз» Конакри 0:0 «Хороя» Конакри
07.07.2016 «Ганган» Киндия 1:0 «Сателлит» Конакри
07.07.2016 «Калум Стар» Конакри 2:4 «Хафия» Конакри
21-й тур
14.07.2016 «Сателлит» Конакри 1:1 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
14.07.2016 «Сумба» Сумба 1:3 «КИ Комсар» Комсар
14.07.2016 «Фелло Стар» Лабе 3:0 АСФАГ Конакри
14.07.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:2 «Калум Стар» Конакри
15.07.2016 «Хафия» Конакри 3:0 «Ганган» Киндия
15.07.2016 «Хороя» Конакри 2:0 «Атлетико Колея» Конакри
22-й тур
23.07.2016 «КИ Комсар» Комсар 0:0 «Хафия» Конакри
24.07.2016 АСФАГ Конакри 0:1 «Калум Стар» Конакри
26.07.2016 «Сателлит» Конакри 0:2 «Фелло Стар» Лабе
27.07.2016 «Фламм Олимпик» Конакри 1:3 «Ашанти Голден Бойз» Конакри
27.07.2016 «Хороя» Конакри 6:0 «Сумба» Сумба
27.07.2016 «Ганган» Киндия 2:1 «Атлетико Колея» Конакри