Войти
Кубок Кореи
победитель финалист
1996 «ПОСКО Атомс» Пхохан «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон
1997 «Чоннам Дрэгонз» Кванъян «Чхонан Ильва Чунма» Чхонан
1998 «ЭлДжи Читас» Анян «Ульсан Хёндэ Хоранг» Ульсан
1999 «Соннам Ильва Чунма» Соннам «Чонбук Хёндэ Дайнос» Чонджу
2000 «Чонбук Хёндэ Моторс» Чонджу «Соннам Ильва Чунма» Соннам
2001 «Тэджон Ситизен» Тэджон «Пхохан Стилерс» Пхохан
2002 «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон «Пхохан Стилерс» Пхохан
2003 «Чонбук Хёндэ Моторс» Чонджу (2) «Чоннам Дрэгонз» Кванъян
2004 «Пусан Ай Конс» Пусан «Пучхон» Пучхон
2005 «Чонбук Хёндэ Моторс» Чонджу (3) «Ульсан Хёндэ Мипо Докярд Долфинс» Ульсан
2006 «Чоннам Дрэгонз» Кванъян (2) «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон
2007 «Чоннам Дрэгонз» Кванъян (3) «Пхохан Стилерс» Пхохан
2008 «Пхохан Стилерс» Пхохан (2) «Кённам» Чханвон
2009 «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон (2) «Соннам Ильва Чунма» Соннам
2010 «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон (3) «Пусан Ай Парк» Пусан
2011 «Соннам Ильва Чунма» Соннам (2) «Сувон Самсунг Блювингс» Сувон
2012 «Пхохан Стилерс» Пхохан (3) «Кённам» Чханвон
2013 «Пхохан Стилерс» Пхохан (4) «Чонбук Хёндэ Моторс» Чонджу
2014 «Соннам» Соннам (3) «Сеул» Сеул