Крнета Йован 2015-07-26

cacheactual 0 * (isboot 0 + procload 4.53*2 + timegenerated 0*0.02) = 0