Матос дос Сантос Стенио Нивалдо 2017-07-25

cacheactual 0 * (isboot 0 + procload 3.42*2 + timegenerated 0*0.02) = 0