Войти

Полное название: Türkiye Futbol Federasyonu

  • Турция, Фото

  • Турция, Фото

    1996

  • Турция, Фото

    2006

Достижения

Кубок Балкан 2 место 1931 1
Чемпионат Европы 3 место 2008 1
Чемпионат мира 3 место 2002 1

Игроки

Игрок Д.Р. Участвовал Игр
Авджи Мустафа Корай 19.05.1978 31.03.2004 - 17.08.2005 6 1 2 -
Авсерен Эркан 01.07.1971 09.04.1996 - 09.10.1996 4 - - -
Аданыр Реджеп 03.05.1929 17.06.1951 - 16.05.1962 10 2 - -
Адатепе Эртан 1938 16.12.1962 1 - - -
Аджеле Садулла 11.07.1954 21.11.1979 - 01.10.1980 4 - - -
Аджунер Эргюн 18.06.1941 22.02.1967 - 13.12.1970 14 3 1 -
Аднан Эркан 15.01.1968 09.04.1996 1 - - -
Айдын Джафер 19.11.1971 12.06.1997 - 15.06.1997 2 - - -
Айдын Йылмаз 29.01.1988 16.10.2012 1 - - -
Айкут Серкан 24.02.1975 12.02.1997 1 - - -
Айтач Кадри 06.08.1931 11.12.1953 - 02.12.1962 26 - - -
Айхан Каан 10.11.1994 31.08.2016 - 20.06.2021 14 2 - -
Ак Орхан 29.09.1979 18.02.2004 - 16.08.2006 3 - - -
Акбаба Эмре 04.10.1992 05.06.2018 1 - 1 -
Акбай Нихат 1945 01.11.1964 - 22.09.1976 7 - - -
Акбай Хамит 1904 19.06.1924 - 02.10.1925 6 - - -
Акбаш Саффет 08.09.1968 14.12.1996 - 05.06.1999 6 - - -
Акбашлы Исмаил 10.01.1963 22.01.1984 1 - - -
Акбин Айхан 26.06.1955 24.09.1980 1 - - -
Акбулут Кадир 08.05.1960 12.11.1986 1 - - -
Акбунар Халил 09.11.1993 27.05.2021 1 - - -
Аккан Гёкхан 01.01.1995 27.05.2021 1 - - -
Акман Айхан 23.02.1977 18.02.1998 - 14.10.2009 21 - 1 -
Аксёз Садык 05.08.1957 23.09.1981 - 07.10.1981 2 - - -
Аксел Гюрсел 1938 21.07.1965 - 11.12.1968 3 1 - -
Аксой Алтан 05.02.1976 18.02.1998 1 - - -
Аксой Лютфю 17.07.1911 04.11.1932 - 03.08.1936 2 - - -
Аксу Джюнейт 23.08.1969 09.04.1996 1 - - -
Актан Мехмет 06.04.1946 13.01.1973 - 18.11.1973 7 - 1 -
Акташ Метин 01.08.1977 23.02.2000 - 21.08.2002 3 - - -
Актуна Эрджан 1940 27.09.1964 - 14.11.1971 28 - 2 -
Актюркоглу Керем 21.10.1998 27.05.2021 - 11.10.2021 2 - - -
Акын Ибрахим 04.01.1984 08.10.2005 - 28.05.2006 4 - - -
Акьель Фатих 26.12.1977 20.08.1997 - 05.06.2004 64 - 8 -
Акьол Осман 01.09.1969 20.04.1994 - 09.04.1996 2 - 1 -
Акьюз Саффет 11.03.1970 15.02.1995 - 22.04.1998 8 1 - -
Алайоглу Синан 1949 18.01.1974 - 19.03.1975 3 1 - -
Алач Хаккы 25.05.1911 12.07.1936 1 - - -
Али Бурхан Тандоган 25.12.1977 21.05.2004 1 - - -
Алмай Селахаттин 10.04.1909 02.10.1931 - 04.11.1932 4 3 - -
Алп Зекерия 1948 25.04.1971 - 30.04.1975 22 - - -
Алпаслан Яшар 23.03.1914 12.07.1936 - 03.08.1936 2 - - -
Алпер Потук 08.04.1991 29.02.2012 - 12.11.2014 12 1 1 -
Алтай Мюнир 1937 18.10.1961 1 - - -
Алтинорду Саит 24.07.1912 22.04.1932 - 01.08.1937 4 - - -
Алтын Эрхан 28.08.1956 07.10.1981 1 - - -
Алтынтабак Бахри 1939 08.10.1961 1 - - -
Алтынташ Мухаммет Рыза 30.03.1964 14.10.1987 - 04.09.1991 9 - - -
Алтынташ Юсуф 07.08.1961 30.03.1983 - 27.03.1991 29 2 3 -
Алтынтоп Халил 08.12.1982 30.03.2005 - 15.11.2011 38 7 2 -

Матчи по сезонам

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Фотогалерея

Добавить фото