«Металлург-Магнитогорск» Магнитогорск

1932 1939 1997 1998 2006 2017

«Металлург Востока», Магнитогорск  Россия

«Металлург», Магнитогорск  Россия

«Магнитка», Магнитогорск  Россия

«Металлург-Метизник», Магнитогорск  Россия

«Магнитогорск», Магнитогорск  Россия

«Металлург-Магнитогорск», Магнитогорск  Россия

  • «Металлург-Магнитогорск» Магнитогорск, Фото

  • «Металлург-Магнитогорск» Магнитогорск, Фото

    08.03.2019